WYDZIAŁY
Numer oferty Nazwa firmy / Instytucja Stanowisko Miejsce Szczegóły
23p/2018

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Projekt TEAM  Warszawa   
22p/2018

Europejski Inspektorat Ochrony Danych

Administratorzy Warszawa
21p/2018

Narodowe Centrum nauki

Koordynator Dyscyplin w grupie nauk o Życiu Kraków
20p/2018

Narodowe Centrum Nauki

Koordynator Dyscuyplin Nauk Ścisłych i Technicznych Kraków
19p/2018

Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum

Archiwista Słubice
18p/2018

Global BD Trading
sp. z o.o.

Gracz giełdowy (Day trader) Katwice Warszawa Gdynia
------ Ministerstwo Środowiska Oferty pracy Warszawa
8p/2018 Agencja Wywiadu Funcjonariusz Warszawa
169p/2017 Agencja Wywiadu Funkcjonariusz Warszawa
168p/2017 Agencja Wywiadu Tłumacz języków wschodnich Warszawa
167p/2017 Agencja Wywiadu Pasjonat aletrnatywnych systemów opracyjnych Warszawa
166p/2017 Agencja Wywiadu Dział IT Warszawa
--- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Agencja  Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). Warszawa