WYDZIAŁY

 

 

OFERTA PRACY

Krajowy nr ref:

WBS2040617


 

 

 

 

Stanowisko:

 

PRACOWNIK DO ZBIORU BORÓWKI

 

Kod ISCO:

9211

 

Opis stanowiska/ zakres obowiązków:

Ręczny zbiór borówki na stojąco na polu (również przy złych warunkach pogodowych). Owoce zbierane są do pojemnika. Pełny pojemnik jest przesypywany do skrzynek. Krzewy borówki mają wysokość 150 cm.

 

Liczba etatów:

10+

 

Miejsce zatrudnienia – kraj:

Holandia

           

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ

Status:

Pracodawca

Nazwa:

   

LTO Seizoenarbeid B.V. / van Achten

Adres:

Agro Business Park 1 (adres organizacji LTO)

Kraj:

Holandia

Email:

info@seasonalwork.nl

Tel.

00 31 88 - 472 42 00

Krótki opis działalności gospodarczej:

Gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą borówki (19 ha). Pracodawca sezonowo zatrudnia około 50 pracowników.

 

MIEJSCE PRACY

Lokalizacja:

prowincja Limburg

 

WYMAGANIA

Wykształcenie:

Nie określono

Doświadczenie zawodowe:

Mile widziane przy zbiorach borówki lub w pracach polowych -                      w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie, sadownictwie.

Znajomość języków:

Język

Poziom

Angielski

 

Nie wymagany.

Znajomość w zakresie umożliwiającym komunikację będzie dużym atutem

Inne istotne wymagania:

Dokładność i delikatność przy zbiorach. Umiejętność pracy w grupie, pozytywne nastawienie i wysoka motywacja do pracy. Gotowość do ciężkiej pracy. Dobry stan zdrowia i dobra kondycja fizyczna.  Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA

Wysokość pensji brutto:

Zgodnie z Holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (CAO)

18 lat - 6,06

19 lat - 7,07

20 lat - 8,08

21  lat - 9,09

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:

Euro

Rodzaj stawki wynagrodzenia:

Godzinowa

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa:

Do wiadomości doradcy EURES

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę

 Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Czas trwania umowy:

(nieokreślony/ określony)

Określony – od początków lipca do końca września

 Liczba godzin tygodniowo:

45-48, 6 dni, czasami również w niedziele (w zależności od warunków pogodowych).

Data rozpoczęcia:

Początek lipca

Zakwaterowanie:

Pracodawca oferuje zakwaterowanie w wyposażonych kontenerach mieszkalnych (4 –osobowe domki campingowe), wspólna kuchnia, sypialnia, toaleta - koszt ponosi pracownik  - 50 Euro tygodniowo (łącznie z kosztami gazu, wody, elektryczności).

Inne:

Koszt ubezpieczenia ponosi pracownik – 20,02 Euro tygodniowo

 

 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

 

Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):

CV z opisem ewentualnego doświadczenia oraz aktualnym zdjęciem

Język, w którym muszą być sporządzone przedkładane dokumenty:

Język angielski

Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV do doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

 

Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem kraju itp.)

email: beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl – w tytule emaila proszę wpisać -  Holandia – zbiór borówki

Tel. 85 74 97 235

WUP w Białymstoku,

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub przedstawiciela pracodawcy:

Email do pracodawcy: plantageblankwater@gmail.com

 

 

WAŻNOŚĆ

 

Data publikacji:

18.04.2017 r.

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia ważności oferty:

Do 18.05.2017 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

UWAGA:

 

·          Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą. 

·          Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy               i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.

·          Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,  15-354 Białystok.

·                         Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego                       w przedmiotowej ustawie.

·          Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.