WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Celem prac projektowych jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych i pracy w grupie.

Prace projektowe realizowane będą w 7-osobowych zespołach projektowych: 5 studentów/ek, prowadzący prace projektowe ze stronu UwB i prowadzący prace projektowe ze strony pracodawcy.

Prace projektowe realizowane będą u pracodawców, z którymi UwB prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną ponad 12-miesięczną współpracę w zakresie praktycznych elementów kształcenia i w nowych firmach o profilu działania zgodnym ze specyfiką kierunku studiów oraz wiarygodnych merytorycznie i finansowo.

Każdy zespół projektowy będzie pracował nad projektem odpowiadającym na realne potrzeby pracodawców przez okres 30 godzin (2 miesiace po 15 godzin).

Termin realizacji: 01-05.2018r. (I edycja); 01-05.2019r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja).