WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Procedura zgłaszania wyników pracy intelektualnej w UwB:

1. Zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej (z wyjątkiem utworu naukowego) powinien dokonać każdy pracownik UwB niezwłocznie po jego stworzeniu na formularzu "Karta zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej"

2. Wypełniony formularz należy przekazać do wydziałowego pełnomocnika ds własności intelektualnej.

3. Uczelnia w okresie do trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika „Zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej” podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonego projektu.

4. Twórcy informowani są o decyzji Uczelnii w formie pisemnej.


Opłaty za zgłoszenie patentowe w Polsce

  • zgłoszenie wynalazku – 550 zł (on-line – 500zł)
  • pierwszy okres ochrony (1-3 rok) – 480 zł
  • 4-20 rok ochrony od 250 zł do 1550 zł za każdy rok
  • łącznie za 20 lat ochrony - 14.630 zł