WYDZIAŁY
Aby przyłączyć się do naszej bazy danych , prosimy pobrać, wypełnić ankietę i wysłać ją do nas na adres mailowy ac-bk@uwb.edu.pl z dopiskiem rejestracja lub przynieść osobiście do biura.
ANKIETA