WYDZIAŁY
Wszyscy studenci mieszkajacy w DS stanowią Samorząd Mieszkańców.
 
Samorząd mieszkańców powołuje swój organ przedstawicielski - Radę Mieszkańców, która m.in. reprezentuje interesy mieszkańców DS przed administracją DS oraz Władzami Uczelni. 

Rada Mieszkanców DS nr 1 i 3 w  roku akademicki 2017/2018
 
1.Tseniuta Andriej - przewodniczący
2.Damian Marculewicz - wiceprzewodniczący
3.Piotr Bukowski - członek
4.Roman Zaniewski - członek
5.Julia Chursa - członek