WYDZIAŁY
Rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku
krok po kroku:
 
1. Założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz jego uzupełnienie.  Instrukcja IRK.

2. Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej za wybrany/e kierunek/kierunki (85 zł za kierunek/specjalność). Każdy kandydat po założeniu konta w systemie IRK będzie miał indywidualny nr rachunku, na który należy dokonać opłaty.

3. Po ogłoszeniu wyników (w systemie IRK) i w przypadku zakwalifikowania się doniesienie kompletu dokumentów do  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) danego Wydziału, który prowadzi studia w ramach wybranego kierunku.


W przypadku studiów niestacjonarnych komplet dokumentów można przedłożyć WKR po spełnieniu pierwszego i drugiego kroku.