WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Rzecznicy dyscyplinarni

Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Nauczycieli Akademickich
tel. 85 745 71 58, e-mail: sakowicz@uwb.edu.pl

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Nauczycieli Akademickich,
tel. 85 745 77 20, e-mail: r.przygodzka@uwb.edu.pl 

Dr Dariusz Kużelewski
Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Studentów i Doktorantów 
tel: 85 745 71 60, e-mail: d.kuzelewski@uwb.edu.pl