WYDZIAŁY


                                                                                      
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

e-mail: rusd@uwb.edu.pl
adres korespondencyjny:
ul. M. Skłodowskiej Curie 14
15-097 Białystok
RUSD na facebook

 

Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku - kadencja 2014/2016

 

Przewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Konrad Wnorowski
mail: konradwnorowski@o2.pl

Wiceprzewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr inż. Edgar Filip Różycki
mail: edgar.filip.rozycki@gmail.com

Członek Prezydium - Sekretarz
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Małgorzata Roszkowska
mail: malgorzata.roszkowska@gmail.comRada Uczelniana Samorządu Doktorantów\
Uniwersytetu w Białymstoku 


Wydział Biologiczno-Chemiczny:
mgr Mariana Kozłowska
mgr Ida Laskowska


Wydział Ekonomii i Zarządzania:
mgr Małgorzata Roszkowska
mgr Elżbieta Pytel


Wydział Historyczno - Socjologiczny:
mgr Monika Kozłowska
mgr inż. Edgar Filip Różycki


Wydział Filologiczny:
mgr Szymon Trusewicz
mgr Monika Justyna Roman


Wydział Prawa
mgr Ewelina Wojewoda
mgr Konrad WnorowskiDoktoranci w organach Uniwersytetu


Senat Uniwersytetu w Białymstoku

 

mgr Konrad Wnorowski -  Wydział Prawa
e-mail: konradwnorowski@o2.pl

 

Komisje Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

 

Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa
mgr Kinga Kozłowska

Senacka Komisja Prawno-Statutowa
mgr  Katarzyna Ciulkin – Sarnocińska

Senacka Komisja ds. Nauki
mgr Magdalena Winograd

Senacka Komisja ds. Kształcenia
mgr Łukasz Baranowski 

 

Organy dyscyplinarne

Komisja dyscyplinarna dla studentów i doktorantów UwB
mgr Agnieszka Daniszewska
mgr Paulina Pawluczuk 

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla studentów i doktorantów UwB
mgr Mateusz Olchanowski
mgr Ewelina Wojewoda

Sąd Koleżeński Doktorantów
mgr Ida Laskowska
jeden przedstawiciel z każdego wydziału (uchwała nr 29/2012 RUSD).

Rada Biblioteczna UwB
mgr Izabela Kamieńska 

Uczelniana Komisja Wyborcza
mgr Joanna Juszczuk 
Przedstawiciel doktorantów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu
mgr Konrad Wnorowski

 


Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku 

      

mgr Szymon Trusewicz – Przewodniczący
mgr Maciej Bitiucki – Wiceprzewodniczący
mgr Małgorzata Roszkowska – Sekretarz