WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z uczelni biorących udział w programie Santander Universidades (https://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html), który w Polsce realizowany jest przez Bank Zachodni WBK (https://www.bzwbk.pl/) będący członkiem Grupy Santander. Dzięki przynależności do programu uczelnia ma możliwość  udziału w Programach Globalnych organizowanych przez najlepsze uczelnie w ramach sieci Santander Universidades, w programach stypendialnych, projektach badawczych, edukacyjnych oraz naukowych.

Współpraca obejmuje:

  • realizację projektów oraz inicjatyw podejmowanych przez uczelnie i ośrodki badawcze, mających na celu rozwój i modernizację systemów szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości edukacji,
  • wspieranie działalności badawczej, realizacji projektów oraz publikacji ich wyników,
  • wymianę międzynarodową, umożliwienie uczestnictwa w programach naukowych, stażach i praktykach oraz innych formach wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników,
  • promowanie przedsiębiorczości akademickiej.

Dzięki udziałowi w programie Santander Universidades zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące działania:

– Stypendia dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku – stypendia przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.

– „Nagroda Santander Universidades” – nagroda przyznawana corocznie podczas inauguracji roku akademickiego najlepszym studentom.

– Podlaska Akademia Liderów – projekt umożliwiający poszerzenie wiedzy studentów UwB oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych i umiejętności, które powinien posiadać każdy lider. Projekt polegał na cyklu szkoleń podzielonych na dwa bloki: pierwszy z zakresu mediacji i negocjacji oraz rozwiązywania sporów i technik umiejętności negocjacyjnych oraz drugi poświęcony budowie i pracy w zespole, strategicznej analizie, wyszukiwaniu i weryfikacji oraz podejmowaniu decyzji.

- Projekt „NO-AUTism! Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem” – zostanie z niego sfinansowany m.in. na zakup sprzętu komputerowego, w tym laptopa z ekranem dotykowym, a także wyjazd badawczo-naukowy do USA studenta studiów doktoranckich z Wydziału Prawa UwB. 

- Stworzenie anglojęzycznego czasopisma naukowego The Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR), którego misją będzie naukowy transfer doświadczeń między Wschodem i Zachodem. Tytuł został już zarejestrowany, ma też własną stronę internetową (eejtr.uwb.edu.pl). W przygotowaniu są pierwsze dwa numery czasopisma, które zostaną sfinansowane przez Fundację BZ WBK.


Fanpage Santanders Universidades na Facebooku: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska/?fref=ts

Pliki do pobrania: regulamin-santander