WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z uczelni biorących udział w programie Santander Universidades, który w Polsce realizowany jest przez Bank Zachodni WBK będący członkiem Grupy Santander. Dzięki przynależności do programu uczelnia ma możliwość  udziału w Programach Globalnych organizowanych przez najlepsze uczelnie w ramach sieci Santander Universidades, w programach stypendialnych, projektach badawczych, edukacyjnych oraz naukowych.

Obecnie, na mocy zawartej umowy realizowane są następujące działania:

– Podlaska Akademia Liderów – projekt umożliwiający poszerzenie wiedzy studentów oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych i umiejętności, które powinien posiadać każdy lider. Projekt będzie polegał na cyklu szkoleń i podzielony zostanie na dwa bloki: pierwszy z zakresu mediacji i negocjacji oraz rozwiązywania sporów i technik umiejętności negocjacyjnych oraz drugi poświęcony budowie i pracy w zespole, strategicznej analizie, wyszukiwaniu i weryfikacji oraz podejmowaniu decyzji.

– Stypendia dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku – stypendia przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.

– „Nagroda Santander Universidades” – nagroda przyznawana corocznie podczas inauguracji roku akademickiego najlepszemu studentowi.


Współpraca obejmuje:

  • realizację projektów oraz inicjatyw podejmowanych przez uczelnie i ośrodki badawcze, mających na celu rozwój i modernizację systemów szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości edukacji,
  • wspieranie działalności badawczej, realizacji projektów oraz publikacji ich wyników,
  • wymianę międzynarodową, umożliwienie uczestnictwa w programach naukowych, stażach i praktykach oraz innych formach wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników,
  • promowanie przedsiębiorczości akademickiej.

Pliki do pobrania:
regulamin-santander