WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Seul

Uniwersytet Seulski

Umowa międzyinstytucjonalna: w oczekiwaniu

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską w zakresie mobilności studenckich (SMS): Instytut Neofilologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: b/d do wyświetlenia