WYDZIAŁY

Solidarność

Komisja Zakładowa
Przewodniczący - dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
Wiceprzewodnicząca - dr Barbara Olech
Wiceprzewodnicząca - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek
Sekretarz - dr Marta Szal
Skarbnik - dr Krystyna Śmietało

dr Marek Bartoszewicz
dr hab. Tomasz Olchanowski
dr hab. Sławomir Raube, prof. UwB
mgr Joanna Supruniuk
prof. Kazimierz Trzęsicki

Komisja Rewizyjna: dr Zdzisław Głębocki, dr Barbara Kraszewska, dr Monika Zińczuk
Dyżury w Organizacji Zakładowej NSZZ ‘Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku
Środa:  16.00-17.00
 
adres: 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14, pokój 709
telefon: 85 745 70 18
e-mail: kzs@uwb.edu.pl