WYDZIAŁY

Solidarność

Komisja Zakładowa
Przewodniczący - dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
Wiceprzewodnicząca - dr Barbara Olech
Wiceprzewodnicząca - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek
Sekretarz - dr Marta Szal
Skarbnik - dr Krystyna Śmietało

dr Marek Bartoszewicz
dr hab. Tomasz Olchanowski
dr hab. Sławomir Raube, prof. UwB
mgr Joanna Supruniuk
prof. Kazimierz Trzęsicki

Komisja Rewizyjna: dr Zdzisław Głębocki, dr Barbara Kraszewska, dr Monika Zińczuk
 Szanowni Państwo,
Informujemy, iż przedstawicielami NSZZ „Solidarność” UwB w Wydziałowych Komisjach Oceniających oraz w Radach Wydziałów - w roku akademickim 2018/2019 - są następujące osoby:

Wydział Biologiczno-Chemiczny - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek
Wydział Filologiczny  - dr Barbara Olech
Wydział Fizyki - dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Wydział Matematyki i Informatyki -  dr Maciej Horowski
Wydział Pedagogiki i Psychologii - dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB
Wydział Prawa - dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB


Dyżury w Organizacji Zakładowej NSZZ ‘Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku
Środa:  16.00-17.00
 
adres:ul. Świerkowa 20 B,15-328 Białystok 
telefon: 85 745 70 18
e-mail: kzs@uwb.edu.pl