WYDZIAŁY

Dnia 3.09.2014 r. na funkcję Spełecznego Inspektora Pracy wybrani zostali:


Emilian Aksiucik
- (Sekcja Informacji i Promocji UwB) tel. 85 745 70 24

Olgierd Aleksandrowicz - (Instytut Biologii UwB)  tel. 85 738 84 04

Henryk Reniewicz - (Dział Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznej UwB) tel. 85 745 70 69