WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Studia Podlaskie

adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
telefon: +48 85 745 74 43
fax: +48 85 745 74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
www: http://studiapodlaskie.pl/
 
ukazuje się od:
1990 r.
 
ISSN:
0867 - 1370
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150
 
medium:
papierowe, on-line

Dwadzieścia tomów serii wydawniczej „Studia Podlaskie”, opublikowanych w latach 1990-2011 to dorobek uniwersyteckiego środowiska białostockich historyków. Przede wszystkim ogłaszano prace zainteresowanych przeszłością Podlasia, Mazowsza Wschodniego i obszarów historycznego terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publikowano również wartościowe źródła historyczne i recenzje innych prac. Seria jest dobrze znana i dostępna w środowiskach historycznych krajów sąsiednich – na Litwie i Białorusi. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

Redaktor naczelny: dr hab. Józef Maroszek (Białystok)

Rada naukowa:dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB (IHiNP, Uniwersytet w Białymstoku), doc. dr Edmund Jarmusik (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Гро́дна), prof. dr Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Rīga), prof. Elżbieta Kaczyńska (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie), prof. Jan Kofman (IHiNP, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (IHiNP, Uniwersytet w Białymstoku), prof. Cezary Kuklo (IHiNP, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Adam Manikowski (Instytut Historii PAN, Warszawa), dr Rimantas Miknys (Lietuvos Istorijos institutas, Vilnius), prof. Halina Parafianowicz (IHiNP, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB (IHiNP, Uniwersytet w Białymstoku), prof. Barbara Stępniewska-Holzer (Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa), dr Oleksandr Zaytsew (Український Католицький Університет, Кафедра нової і новітньої історії України, Львів)