WYDZIAŁY

 STUDIA W JĘZYKU OBCYM
rok akademicki 2017/2018

 
Rekrutacja dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego na Uniwersytecie w Białymstoku, prowadzonych w języku angielskim lub języku rosyjskim.
 
 

Kierunki studiów w językach obcych 2017/2018

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

1.

Philology specjalność English Philology

2.

Computer Science

3.

Physics specjalność Medical Physics

 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku rosyjskim

1.

Филология specjalność русская филология

2.

Филология specjalność русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim i rosyjskim

1.

Pedagogy/Педагогика specjalność Creativity, Art, Media/креативность, искусство, информационные системы

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Lp.

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim

1.

Environmental Protection

 

Lp.

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku rosyjskim

1.

Филология specjalność русская филология