WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów będzie prowadzone w szkołach doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Ruszyła pierwsza rekrutacja do szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku