WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Pliki do pobrania:

Uchwała nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6.02.2012 r.

Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15.02.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych

Uchwała nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15.02.2012 r. w sprawie ustalania liczby mandatów do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w grupach pracowników, studentów i doktorantów.

Uchwała nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15.02.2012 r. w sprawie wniosków do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie utworzenia okręgów i rozdania mandatów na poszczególne okręgi dla wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku i przedstawicieli do Senatu z grona pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2012 - 2016.

Uchwała nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania okregowych komisji wyborczych.

Uchwala nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie unieważnienia wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu przeprowadzonych w dn. 13 marca 2012 r. przez Uczelnianą Komisje Wyborczą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku.

Uchwała nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie nie obsadzenia mandatu przedstawiciela do Kolegium Elektorów Uniwersytetu z grona samodzielnych nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Uchwała nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych.

Uchwała nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 4 kwietnia 2012 r. w sprawie unieważnienia wyborów przedstawiciela do Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród studentów Wydziału Filologicznego UwB przeprowadzonych w dn. 22 marca 2012 r. przez Studencką Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Filologicznego UwB oraz o terminie wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród studentów Wydziału Filologicznego UwB.

Uchwała nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania Kolegium Elektorów Uniwersytetu w celu wyłonienia kandydatów na Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2012 – 2016.

Uchwała nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie terminu zebrania Kolegium Elektorów Uniwersytetu w celu wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2012 – 2016.

Uchwała nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie unieważnienia wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

 

Uchwała nr 1192 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29.02.2012 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w grupach pracowników, studentów i doktorantów.