Struktura Strona główna / Struktura / Wydziały / Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
adres: pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 74 46, 85 745 74 31, 85 745 74 41
fax: 85 745 74 78
e-mail: filolog@uwb.edu.pl
www: http://filologia.uwb.edu.pl

Dziekan:
prof. dr hab. Bogusław NowowiejskiJednostki

 

Instytut Filologii Polskiej

 • Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”
 • Zakład Historii Języka Polskiego
 • Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej
 • Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej
 • Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu
 • Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Zakład Teorii i Antropologii Literatury
 • Zakład Wiedzy o Kulturze
 • Zakład Współczesnego Języka Polskiego

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

 • Katedra Filologii Białoruskiej
 • Katedra Językoznawstwa Historycznego
 • Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
 • Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej
 • Zakład Lingwodydaktyki
 • Zakład Współczesnej Literatury Rosyjskiej

 

Katedra Bioetyki i Antropologii Filozoficznej

 

Katedra Kultury Białoruskiej

Katedra Neofilologii

 • Zakład Języka Angielskiego
 • Zakład Języka Francuskiego

 

Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL

 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2009-2015 Uniwersytet w Białymstoku