WYDZIAŁY

Warsztaty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku, ul. Pogodna 22

HARMONOGRAM WARSZTATÓW (Białystok) - KWIECIEŃ 2019

Nazwa zajęć

Termin

Zakres tematyczny

Termin przyjmowania zgłoszeń

Skutecznie zarządzam
sobą w czasie

16.04.2019

09.00-14.00

· sposoby formułowania i realizacji celów

· zastosowanie zasady SMART

· indywidualne style zarządzania czasem

· rozpoznanie własnego sposobu zarządzania sobą
w czasie

· metody radzenia sobie z zaległościami

12.04.2019

Bądź skuteczny
w poszukiwaniu pracy

17.04.2019

09.00-14.00

· zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV

· najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych

· zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów
z kandydatami do pracy

· przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

· analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

15.04.2019

Zredukuj stres

18.04.2019

09.00-14.00

· rola stresu w życiu człowieka

· czynniki stresogenne

· analiza postaw życiowych

· poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji

· i innych technik radzenia sobie ze stresem

16.04.2019

Personal Branding krok po kroku

25.04.2019

09.00-14.00

· czym jest marka osobista

· wykorzystanie koncepcji marki osobistej na rynku pracy

· sposoby budowania marki osobistej 

23.04.2019

Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty

29-30.04.2019

09.00-14.00

· poznanie własnego potencjału zawodowego

· odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy

· kształtowanie aktywnych postaw

· nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

27.04.2019

 

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne i dedykowane osobom pow 18 roku życia.