WYDZIAŁY

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku                                                                                     

 

SIERPIEŃ 2017

 

Nazwa zajęć

Termin

 

 

 

Zakres tematyczny

Wymagania wstępne

 

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem

Sztuka porozumiewania się bez tajemnic

 

10.08.2017

09.00-15.00

 • zasady nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych
 • aktywne słuchanie
 • zasady skutecznego mówienia
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

08.08.2017

Zredukuj stres

18.08.2017

09.00-14.00

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji
  i innych technik radzenia sobie ze stresem

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

16.08.2017

Moja firma

22-23.08.2017

09.00-15.00

 • cechy osobowościowe ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej
 • działania przygotowawcze pomocne w założeniu własnej firmy
 • zasady sporządzania biznesplanu
 • formalności przy podejmowaniu działalności gospodarczej
 • sposoby szukania pomocy doradczej
 • możliwości uzyskania wsparcia finansowego na założenie firmy
 • obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

18.08.2017

Personal Branding
krok po kroku

24.08.2017

09.00-14.00

 • czym jest marka osobista
 • wykorzystanie koncepcji marki osobistej na rynku pracy
 • sposoby budowania marki osobistej 

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

22.08.2017

Odkryj swój potencjał zawodowy
i osobisty

 

28-29.08.2017

09.00-14.00

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

24.08.2017

Trening kreatywności

29.08.2017

09.00-14.00

 • pobudzenie do twórczego działania i rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • rozwijanie kreatywności
 • fazy i etapy procesu twórczego
 • motywatory i blokady w kreatywnym myśleniu

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

25.08.2017

Bądź skuteczny
w poszukiwaniu pracy

30.08.2017

09.00-14.00

 • zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV
 • najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych
 • zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów
  z kandydatami do pracy
 • metody selekcji i rekrutacji
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

28.08.2017

Skutecznie zarządzam sobą w czasie

31.08.2017

09.00-14.00

 • sposoby formułowania i realizacji celów
 • zastosowanie zasady SMART
 • indywidualne style zarządzania czasem
 • rozpoznanie własnego sposobu zarządzania sobą w czasie
 • metody radzenia sobie z zaległościami

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

29.08.2017

 

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne.