WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+


Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 180 osób, w tym 122 kobiet i 58 mężczyzn

- Liczba uczniów II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań UwB wspartych z EFS – 60 osób, w tym 39 kobiet i 21 mężczyzn

- Liczba uczniów III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań UwB wspartych z EFS – 60 osób, w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn

- Liczba uczniów XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań UwB wspartych z EFS – 60 osób, w tym 43 kobiet i 17 mężczyzn