WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Uniwersytet w Białymstoku, w ramach programu Erasmus+ KA 107, prowadzi współpracę mobilnościową z uniwersytetami Serbii (Uniwersytet w Belgradzie), Federacji Rosyjskiej (Państwowy Uniwersytet Smoleński, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta), Białorusi (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały, Państwowy Uniwersytet Baranowicki), Ukrainy (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Politechnika Lwowska) i Kosowa* (*w rozumieniu rezolucji ONZ, Uniwersytet w Prisztinie).

Wymianę akademicką z wyżej wymienionymi uczelniami prowadzą Wydział Prawa, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Instytut Informatyki oraz Instytut Chemii. Wymiana obejmuje prowadzenie zajęć (STA), studiowanie (SMS), szkolenia (STT).

Ogloszenie o dodatkowym naborze

Od dnia 24.03.2017 do dnia 28.04.2017 r. trwa dodatkowa rekrutacja pracowników i studentów  na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ KA107 - współpraca z krajami partnerskimi (STA, STT, SMS).

Wydział Prawa (STA, SMS, STT)

Studenci mogą starać się o wyjazd na studia do Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego (Rosja).

Pracownicy mogą ubiegać się o wyjazd szkoleniowy (STT) w Państwowym Uniwersytecie Smoleńskim (Rosja).

Instytut Historii i Nauk Politycznych WH-S; Instytut Socjologii i Kognitywistyki (STA, SMS, STT)

Nauczyciele akademiccy mogą się ubiegać o wyjazd na wykłady (STA) do Uniwersytetu "Hasan Prisztina" w Prisztnie (Kosowo).

Studenci mogą starać się o wyjazd na studia do Uniwersytetu "Hasan Prisztina" w Prisztnie (Kosowo).


W procesie rekrutacji obowiązują formularze takie same, jakie standardowo są stosowane przy wyjazdach w ramach programu Erasmus+. Dokumenty dostępne są w zakładce Erasmus+:  -Wyjazdy studentów, - Wyjazdy pracowników.

Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Poniżej znajduje się wzór umowy o współpracy w ramach programu w zakresie wymiany studentów oraz pracowników.