WYDZIAŁY

 

Studia doktoranckie

na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB

 

Studia doktoranckie na Wydziale Bilogiczno-Chemicznym są realizowane od roku akademickiego 2011/2012. Zostały utworzone  w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Są prowadzone w Instytucie Biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku w trybie stacjonarnym.

 

 Liczba doktorantów na pierwszym roku:

Wyszczególnienie

Studia stacjonarne

I rok  
II rok  
III rok  
IV rok  

 

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. Anetta Borkowska 
Instytut Biologii UwB
 

Sekretariat Instytutu Biologii

Tel.:  85 745-73-01

 

Poza kształceniem specjalistycznym każdy doktorant zobowiązany jest do uczestniczenia w objętych programem studiów zajęciach „ogólnobiologicznych” w wymiarze 575 godzin,  a także w konwersatoriach z filozofii i języka angielskiego, mających pomóc mu w przygotowaniach do egzaminów doktorskich.

 

 Więcej informacji na stronie internetowej wydziału: link>> 

 


 

O roku akademickiego 2012/2013 realizowane są studia doktoranckie w dyscyplinie chemia, które są prowadzone w Instytucie Chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym w trybie stacjonarnym.

 

Liczba doktorantów na pierwszym roku:

Wyszczególnienie

Studia stacjonarne

I rok  
II rok  
III rok  
IV rok  

 

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. Barbara Starczewska
Instytut Chemii UwB
 

Sekretariat Instytutu Chemii

dr Katarzyna Mielech-Łukaszewicz

Tel.:  85 745-78-22

mail: mielech@uwb.edu.pl

 

 Więcej informacji na stronie internetowej wydziału: link>>