WYDZIAŁY

Studia doktoranckie

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania są realizowane od roku akademickiego 2005/2006, na kierunku ekonomia.  Odbywają się w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej.

 
Liczba doktorantów na poszczególnych latach:

Wyszczególnienie Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I rok    
II rok
 

 
III rok
 

 
IV rok 11 11

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekononomii i Zarządzania:

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Zakład Zrównoważonego rozwoju,

pok. 135; tel.: (085) 745-77-29


Sekretariat Studiów Doktoranckich: 

mgr Małgorzata Żukowska

pok. 128,

tel. 085 745 77 05,

mail: m.zukowska@uwb.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej wydziału: link>>