WYDZIAŁY

 

Studia doktoranckie 

na Wydziale Filologicznym UwB

 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Filologicznym funkcjonują od roku akademickiego 2008/2009.

Słuchaczami Studium mogą być zarówno literaturoznawcy jak i językoznawcy wszystkich typów filologii.

 

Ilość doktorantów na poszczególnych latach: 

Wyszczególnienie

Studia niestacjonarne

I rok 0
II rok 16
III rok 24
IV rok 13

 

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. Maria Nowacka, prof. UwB

Kierownik Katedry Bioetyki i Antropologii Filozoficznej Wydziału Filologicznego

pok. 145

 

Sekretariat Studiów:

mgr Bożena Poniatowicz,

pok. 81

 

Więcej informacji na stronie internetowej wydziału link>>