WYDZIAŁY

 

Studia doktoranckie

na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB

 

Studia doktoranckie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym są realizowane od roku akademickiego 2010/2011. Zostały utworzone dla obu dyscyplin - historii i socjologii - i odbywają się wyłącznie w trybie niestacjonarnym.

 

Liczba doktorantów na poszczególnych latach:

Wyszczególnienie

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne
I rok 16  -
II rok -
III rok  
IV rok -  

 

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. Krystyna Szelągowska

Zakład Historii XIX wieku.

 

Pełnomocnik ds. Doktoranckich:

dr Piotr Chomik 

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego

 

Sekretariat Studiów:

mgr Ewa Demianiuk-Skurska

pok. 102

tel. 85 745-74-39

e - mail: eskurska@uwb.edu.pl

 

W latach 2010-2012, w ramach pierwszej kadencji władz, Studium kierował dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB (kierownik Zakładu Historii Wojskowej i Stosunków Militarnych Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB), a sekretarzem był dr Wojciech Wądołowski (adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Socjologii UwB).

 

Więcej informacji na stronie internetowej wydziału: link>>