WYDZIAŁY

Studia doktoranckie

na Wydziale Prawa UwB

 

Studia Doktoranckie na wydziale Prawa funkcjonują od roku akademickiego 2006/2007. Studia prowadzone są w ramach dyscypliny: prawo w dwóch trybach: stacjonarne i niestacjonarne.

 

Liczba doktorantów na poszczególnych latach:

Wyszczególnienie Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I rok    
II rok 20 20
III rok    
IV rok    

 

Kierownik Studiów Doktoranckich:

Dr hab. Joanna Małgorzata Salachna, prof. UwB,

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego

pok. 219, tel. 85 745-71-57

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich:

mgr Katrzyna Kiercul,

pok. 202,

tel: 85 745-71-72

e-mail: kiercul@uwb.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej wydziału: link>>