WYDZIAŁY


Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów
Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
 mail: wrsd.weiz@uwb.edu.pl

 


 

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB 

 

Przewodnicząca

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB

mgr Joanna Juszczuk

mail: joanna.madra@wsfiz.edu.pl

 

Wiceprzewodniczący

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB

mgr 

mail: 

 

Członek Prezydium

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB

mgr 

mail: 

 

Delegat do Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB

mgr Karol Puszko

mail: karolpuszko@gmail.com

 


 Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB