WYDZIAŁY

 

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, pokój 25

pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

mail: wrsd.whs@gmail.com

 


Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

 

Przewodniczący

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WH-S UwB

mgr Magdalena Winograd

mail: mwinograd@wp.pl

 

Wiceprzewodniczący

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WH-S UwB

mgr Łukasz Faszcza

mail: lukaszfaszcza@wp.pl

 

Członek Prezydium 

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WH-S UwB

mgr Izabela Kamieńska

mail: kamienskai@gmail.com


   Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów
Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB
 
Przedstawiciele I roku: 
 1. mgr Joanna Charytoniuk
 2. mgr Justyna Zajko - Czochańska
 3. mgr Maria Wróblewska


Przedstawiciele II roku:

 1. mgr Łukasz Baranowski
 2. mgr Izabela Kamieńska
 3. mgr Marek Orciuch


Przedstawiciele III roku:

 1. mgr Magdalena Winograd
 2. mgr Łukasz Faszcza
 3. mgr Marcin Lenkiewicz
 
Przedstawiciele IV roku:
 1. mgr Marek Ostaszewski
 2. mgr Piotr Popławski
 3. mgr Jarosław Stankiewicz

   

 


Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Doktorantów 

 1. mgr Justyna Owłasiuk
 2. mgr Izabela Huczko
 3. mgr Łukasz Faszcza


 Doktoranci w organach Wydziału Historyczno – Socjologicznego UwB

  

Rada Wydziału Historyczno - Socjologicznego UwB 

 1. mgr Magdalena Winograd
 2. mgr Łukasz Baranowski
 3. mgr Katarzyna Grabowska

Rada Naukowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

 1. mgr Marek Ostaszewski

Rada Naukowa Instytutu Socjologii UwB

 1. mgr Marcin Lenkiewicz

Przedstawiciele do Kolegium Elektorów WHS UwB (2014/2016)

 1. mgr Łukasz Faszcza
 2. mgr Marek Ostaszewski