WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji


Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA), lata akademickie 2016/2017/2018

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdża do zagranicznych uczelni wyższych i przyjeżdząć do UwB, z którymi lider projektu (UwB) ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną: Uniwersytet w Belgradzie (3 wyjazdy, 2 przyjazdy), Uniwersytet w Prisztinie (1 wyjazd, 2 przyjazdy), Politechnika Lwowska (1 wyjazd), Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki (1 przyjazd), Państwowy Uniwersytet Baranowicki (1 wyjazd, 1 przyjazd), Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (1 wyjazd, 1 przyjazd), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (1 wyjazd, 1 przyjazd), Państwowy Uniwersytet Smoleński (1 wyjazd, 1 przyjazd).

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Uniwersytet w Belgradzie uruchomił specjalną platformę do procesu rekrutacji "MobiOn", przez którą należy się logować:
http://mobion.bg.ac.rs po zakwalifikowaniu na wyjazd przez Komisję Kwalifikacyjną UwB.


Wyjazdy i przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT), lata akademickie 2016/2017/2018

Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni wyższych i przyjeżdżać do UwB, z którymi lider projektu (UwB) ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną:  Uniwersytet w Prisztinie (1 wyjazd, 2 przyjazdy), Państwowy Uniwersytet Smoleński (1 wyjazd, 1 przyjazd), Politechnika Lwowska (1 przyjazd), Państwowy Uniwersytet Baranowicki (1 przyjazd), Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (1 przyjazd), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (1 przyjazd).

Indywidualny program szkolenia musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Pracownik jest zobowiązany do odbycia 5 dni szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement-Porozumienie o programie nauczania (doc.)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy typu STA w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017

Zasady finansowe wyjazdów nauczycieli akademickich na wyjazdy typu STA w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017


Zasady finansowe przyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017