WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony


Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach partnerskich (STA)

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną.

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

W roku akademickim 2016/2017 są przewidziane 2 wyjazdy pracowników Wydziału Prawa do Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia) i przyjazd 1 pracownika z Serbii. Uniwersytet w Belgradzie uruchomił specjalną platformę do procesu rekrutacji "MobiOn", przez którą należy się logować: http://mobion.bg.ac.rs. 

Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement-Porozumienie o programie nauczania (doc.)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy typu STA w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017

Zasady finansowe wyjazdów nauczycieli akademickich na wyjazdy typu STA w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017


Zasady finansowe przyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017