WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Wyjazdy i przyjazdy studentów na studia (SMS), rok akademicki 2016/2017

Studenci Wydziału Prawa i Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni wyższych na 1 semestr studiów w uczelni, z którą Uniwersytet w Białymstoku ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną: Uniwersytet w Prisztinie (1 wyjazd), Państwowy Uniwersytet Smoleński (1 wyjazd).

Studenci Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Jnaki Kupały (1 przyjazd), Uniwersytetu w Belgradzie (1 przyjazd), Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego (1 przyjazd) mogą przyjechać na 1 semestr studiów na Wydziale Prawa UwB. Studenci Uniwersytetu w Prisztnie (1 przyjazd) mogą przyjechać na 1 semestr studiów na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. 

Warunkiem wyjazdu jest podpisany przez uczelnie wysyłającą i przysyłającą "Learning Agreement".

Pliki do pobrania:
Zasady finansowe przyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017