WYDZIAŁY

 

Sekcja Spraw Socjalnych

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok

e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl
tel 85 745 70 55 | 85 745 71 22mgr Alicja Kotowicz, tel. 85 745 71 22, pok. 706 - kierownik Sekcji Spraw Socjalnych
mgr Anna Arciszewska, tel. 85 745 70 55, pok. 706   
mgr Ewa Kiewlak, tel. 85 745 70 55, pok. 706

Wnioski Socjalne

Uprzejmie informujemy Pracowników naszej Uczelni, że w terminie  do 15   maja  2018  r.   można składać Wnioski o dopłaty i świadczenia socjalne wraz z Oświadczeniem  uprawnionego do świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku:

  • wczasów pracownika oraz wypłacanej raz w IV kwartale dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej;
  • jednej dopłaty do wypoczynku dzieci /w wieku 3-25 lat w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku  /warunkiem otrzymania świadczeń na  dzieci, które ukończyły 18 rok życia jest dołączenie do wniosku kserokopii legitymacji szkolnej  /studenckiej, doktoranckiej/ lub stosownego zaświadczenia oraz limitu dla dzieci na świadczenia rzeczowe - bilety, paczka (w wieku 3-13 lat)  - prosimy o wydruki dwustronne.

Wnioski są przyjmowane: ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, a informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonu 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl 

Uwaga! Jeśli   średni miesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie za rok 2017 wynosił  poniżej 5.000 zł.,   zgodnie z wyjaśnieniem na druku oświadczenia wnioskodawcy  prosimy o przedłożenie do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:

- złożonych rocznych  deklaracji podatkowych  PIT za 2017 r.

- w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem  rolnym - powyżej 1 Ha fizycznego  aktualnych zaświadczeń lub decyzji podatkowych z Urzędu Gminy oraz  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich.  

Regulamin oraz druki oświadczenia i wniosków można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalnych, bądź wydrukować ze  strony internetowej  Uniwersytetu w Białymstoku: www.uwb.edu.pl ;sfera: Pracowników; zakładka: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.