WYDZIAŁY
Uniwersytet w Białymstoku
15-328 Białystok
ul. Świerkowa 20 B
e-mail: ac-dzp@uwb.edu.pl
fax: 85 745 71 16
 

mgr Joanna Szaciło, tel. 85 745 71 17, pok. 2/7 - kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Arkadiusz Wasilewski, tel. 85 745 71 18, pok. 2/6
mgr Agnieszka Pawłowska, tel. 85 745 71 18, pok. 2/6
mgr Sylwia Kulik, tel. 85 745 71 00, pok. 2/5
mgr Katarzyna Drzewaszewska, tel. 85 745 71 19, pok. 2/5