WYDZIAŁY

Zawody przyszłości

Jak wybrać zawód przyszłości? W którym kierunku wybrać naukę, aby potem znaleźć zatrudnienie na rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w Barometrze zawodów.

Barometr Zawodów to narzędzie informatyczne, za pomocą którego można sprawdzić, jakie profesje są poszukiwane na danym obszarze Polski. Dzieli zawody na trzy grupy:

  • zawody deficytowe: w których nie ma problemu ze znalezieniem pracy,
  • zawody zrównoważone: takie, w których liczba miejsc pracy będzie odpowiadała liczbie wykwalifikowanych pracowników,
  • zawody nadwyżkowe: w tej grupie znalezienie pracy może być trudne ze względu na niedużą liczbę ofert pracy, w stosunku do osób wykwalifikowanych w danej dziedzinie.

Wchodząc na stronę https://barometrzawodow.pl możemy sprawdzić, jaki zawód wybrać, aby znaleźć zatrudnienie oraz
w jakim kierunku powinniśmy się przekwalifikować, aby mieć największe możliwości wyboru ofert pracy.

Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie zawodów na danym obszarze: województwo lub powiat. Narzędzie umożliwia także porównanie zapotrzebowania na daną specjalizację w różnych częściach kraju. Patrząc na powiat Miasta Białystok prognozuje się duże zapotrzebowanie na: betoniarzy, zbrojarzy, cieśli oraz stolarzy kuchennych. Z kolei największy problem
ze znalezieniem pracy mogą mieć specjaliści administracji publicznej, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy mechanicy.

Barometr zawodów jest badaniem, które realizują, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie oraz Powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju. W każdym województwie ponadto z instytucjami współpracują partnerzy. W województwie podlaskim są to: Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce, Park Przemysłowy Łomża, Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Cech Rzemiosł Różnych w Sokółce.

Zachęcamy do wejścia na stronę barometru zawodów i znalezienia zawodu przyszłości.

dr Szymon C. Czupryński