WYDZIAŁY

Solidarność

Komisja Zakładowa:
Przewodniczący – dr hab. Andrzej Kisielewski
Wiceprzewodnicząca – dr Barbara Olech
Wiceprzewodnicząca – mgr Jolanta Kotyńska
Skarbnik – dr Krystyna Śmietało
Sekretarz – mgr Marta Szal
 
prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki,
dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB
dr hab. Sławomir Raube
 
Komisja Rewizyjna:
mgr Zofia Bijak, mgr Barbara Kraszewska, dr Zofia Redlarska, mgr Mariola Wojtkiewicz
Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd:
dr hab. Maciej Karczewski, prof UwB (Wydział Historyczno-Socjologiczny) - prezes
mgr Anna Pieńczykowska (Administracja Centralna) -wiceprezes
dr Dariusz Kużelewski (Wydział Prawa) - sekretarz
dr Alina Czapiuk (Wydział Historyczno-Socjologiczny) - członek
dr Klara Janglajew (Wydział Matematyki i Informatyki) - członek
mgr Janusz Jurga (SPNJO i SWFiS) - członek
Ludmiła Kleszczewska (Wydział Fizyki) - członek
dr Krzysztof Rutkowski (Wydział Filologiczny) - członek
dr hab. Adam Sadowski (Wydział Ekonomii i Zarządzania) - członek
mgr Roman Sakowski (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek
dr Anna Wencel (Wydział Biologiczno-Chemiczny) - członek

Komisja Rewizyjna:
dr Anna Gardocka-Jałowiec (Wydział Ekonomii i Zarządzania) - przewodnicząca
dr Barbara Dudel (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek
mgr Jerzy Koniecko (SPNJO i SWFiS) - członek


ZZBiPB ”Bibliotekarze Polscy”

Skład Zarządu:
 
Przewodnicząca Zarządu: mgr Agnieszka Gryka
Wiceprzewodnicząca: mgr Katarzyna Puksza
Wiceprzewodnicząca: mgr Jolanta Żochowska
Skarbnik: mgr Elżbieta Walendziuk
Sekretarz: mgr Elżbieta Mikutowicz
Członek: mgr Ewa Gryko
Członek: mgr Dorota Romanowska

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca: dr Edyta Bezzubik
Członek: mgr Wiesława Juchniewicz
Członek: mgr Anna Mrówczyńska