Wystawy

 

INT_ZAPROSZ

Wystawa będzie czynna do końca marca 2019 roku.
 
 

 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ
PLAKAT_HZ_INT

Wystawa „Życie na Ziemi – zarys dziejów” Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku prezentuje rozwój fauny i flory od kambru - najstarszego okresu ery paleozoicznej, którego początek sięga 542 mln lat wstecz, po plejstocen – czas kilku wielkich zlodowaceń na Ziemi w ostatnich 2 milionach lat. Na 12 planszach graficznych przedstawiona została paleogeografia świata i Polski, rekonstrukcje pejzaży florystycznych i typowych zespołów faunistycznych w poszczególnych okresach er: paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej. Plansze dodatkowo zawierają zwięzłe teksty o ważnych wydarzeniach geologicznych oraz najistotniejszych tendencjach ewolucyjnych w rozwoju flory i fauny w każdym okresie, a także informacje o rodzajach skał z tamtych czasów występujących dzisiaj na terenie Polski.

ZnZ_INT_alfa_12

Całość ekspozycji uzupełnia kolekcja pięknie zachowanych skamieniałości z poszczególnych okresów geologicznych i z różnych miejsc naszego globu, będąca dokumentacją bogactwa i różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, jakie przed setkami, dziesiątkami czy milionami lat temu rosły i żyły na Ziemi oraz ich zmienności jako efektu przystosowań do ciągle zmieniającego się środowiska.

ZnZ_INT_alfa_14

Wystawa prezentowana będzie od 15 listopada do 14 grudnia 2017 roku (od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 21.00, a w niedziele od 10.00 do 20.00) w Centrum Handlowym ALFA przy ul. Świętojańskiej 15 w Białymstoku.

ZnZ_INT_alfa_10

Organizatorzy:
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Centrum Handlowe ALFA