Wystawy

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy przygotowali szeroką ofertę zajęć edukacyjnych. Są to kierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich lekcje muzealne w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem sali seminaryjnej i sal wystawowych, głównie z zakresu swoich specjalności badawczych: paleontologii, zoologii, ornitologii, entomologii, mykologii i botaniki.

Zajęcia są płatne
– na podstawie Zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za wstęp do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy

Za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w grupach warsztatowych maksymalnie 12-osobowych i w grupach wykładowych maksymalnie 25-osobowych UCP pobiera opłatę w wysokości 100 zł + koszt biletu dla każdego uczestnika.

Oferta edukacyjna UCP