Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESPNarodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkurs:

 - termin składania wniosków do 14 kwietnia 2020 roku:

        SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 - link do ogłoszenia

 - termin składania wniosków do 16 czerwca 2020 roku DO GODZ. 16:00:

OPUS 19 - link do ogłoszenia
PRELUDIUM 19 - link do ogłoszenia

TANGO 4 - link do ogłoszenia (od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na 3 rundy)

Konkursy na projekty we współpracy międzynarodowej:

POLS - link do ogłoszenia
CEUS-UNISONO - link do ogłoszenia
M-ERA - link do ogłoszenia
CHIST-ERA - link do ogłoszenia
DIOSCURI 3 - link do ogłoszenia
JPND - link do ogłoszenia


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

         Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy - link do ogłoszenia oraz informacja prasowa


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualne i planowane konkursy:

        Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - aktualnie brak naborów wniosków

        Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego la młodych naukowców - aktualnie brak naboru wniosków


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: http://www.fnp.org.pl/