Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP:  /uwb/SkrytkaESP

W celu sprawdzenia przez pracownika Działu Nauki wniosku w systemie OSF pod względem formalnym, prosimy o dodanie odpowiedniej osoby jako "Zarejestrowanego uzytkownika OSF". Lista wydziałów i instytutów obsługowanych przez poszczególne osoby znajduje się w zakładce Dział Nauki - kontakty.

Ważne! Obowiązujące na naszej uczelni terminy zgłaszania wniosków projektowych do Działu Nauki oraz przekazywania ich do podpisu - link


NARODOWE CENTRUM NAUKI - atualnie otwarte konkurs:    

OPUS 21 - link do ogłoszenia - termin składania wniosków do 15 czerwca 2021 roku do godz. 16:00
PRELUDIUM 20 - link do ogłoszenia - termin składania wniosków do 15 czerwca 2021 roku do godz. 16:00

       TANGO 5 (NCN/NCBR) - link do ogłoszenia
       Nabór i ocena wniosków w trybie ciągłym od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00) z podziałem na rundy:
        - runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
        - runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).

Pełna lista konkursów NCN znajduje sie na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy


MINISTERSTWO EDUKCAJI I NAUKI - aktualne i planowane konkursy:

       NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - aktualnie brak naborów wniosków

       Link do strony programu NPRH

       DOSKONAŁA NAUKA i SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - nabór wniosków od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

       Link do strony programu DN

       Link do strony programu SON

       STYPENDIA Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców - aktualnie brak naborów wniosków

       Link do strony MNiSW - stypendia      

Więcej informacji na temat programów i przedsięwzięć Ministra można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/programy-i-przedsiewziecia


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: http://www.fnp.org.pl/