Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Rozpoczyna się rekrutacja na praktyki studenckie (SMP) w ramach Programu Erasmus +

 

W okresie od 20.07.2020 r. do 19.10.2020 r. trwa rekrutacja studentów UwB na wyjazdy w ramach Proramu Erasmus+ w celu odbycia praktyk studenckich oraz absolwenckich.  

Ogólne informacje na temat zasad odbycia praktyk są dostępne w zakładce informacje ogólne

Wymagane dokumenty znajduję się w zakładce formularze.

Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Learning Agreement, należy składać mailowo na adres: s.leszczuk@uwb.edu.pl lub korespondencyjnie na adres: Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B pok. 11, 15-328 Białystok.

W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit miejsc wyjazdowych w okresie rekrutacyjnym, na wolne miejsca mobilnościowe prowadzona jest rekrutacja ciągła.

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z DWM UwB, pod adresem mailowym: s.leszczuk@uwb.edu.pl lub telefonicznie: (85) 745 70 51.

 


Dodatkowa rekrutacja!

Od 27 stycznia do 18 lutego 2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (STT) na rok akademicki 2019/2020 do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych (KA103). Wyjazdy mogą być realizowane do 30 września 2020 r. Podpisane dokumenty można składać bezpośrednio w Dziale Współpracy Międzynarodowej lub przesyłać drogą meilową na adres e.szpiganowicz@uwb.edu.pl
 
Obowiązujące formularze:
 

Formularz zgłoszeniowy-STT-2019-2020

ERASMUS/Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2019_2020


Nabór do Programu wymiany osobowej studentów
i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2020/21 (NAWA)

Rejestracja poprzez poprzez system NAWA trwa do 20 grudnia 2019 r. Program umożliwia studentom oraz pracownikom naukowym wyjazd (studia, staże naukowe, przeprowadzanie badań, prowadzenie zajęć dydaktycznych) do następujących krajów: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Meksyk, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Informacje o naborze oraz zasadach.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości oferowanych przez program.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt - Maksymilian Fiedoruk, erasmus@uwb.edu.pl, m.fiedoruk@uwb.edu.pl, tel. 85 745 70 19