Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na adres: 
szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl 


Szanowni Państwo, 

na czas zawieszenia zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Społeczneych UwB zachęcamy do kontaktu e-mailowego:

szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl

lub 

k.wlodkowska@uwb.edu.pl


KONFERENCJE


 

Szanowni Państwo, 

z ogromną radością pragniemy zaprosić Doktorantów oraz Studentów ostatnich lat studiów magisterskich do udziału w interdyscyplinarnej doktoranckiej konferencji naukowej 'Doctoral Research Conference 2020. Share and Inspire'. Motto tegorocznej konferencji brzmi 'Join us: Communicate Science Internationally. Build Bridges, not Walls'.  

Zaproszenie kierujemy do młodych naukowców z Polski i zagranicy: humanistów, przedstawicieli nauk ścisłych, dziedzin artystycznych, ekonomicznych i innych do zaprezentowania wyników swoich badań i podzielenia się projektami badawczymi w interdyscyplinarnym środowisku. Konferencja odbywa się w języku angielskim. Oferujemy zróżnicowane formy ekspresji: REFERAT, FILM, PLAKAT, PANEL.  

Wydarzenie organizowane jest przez UPJPII w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2020 roku (czwartek-piątek) w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Zgłoszenia do 22 marca poprzez formularz rejestracyjny www.drc2020.upjp2.edu.pl Koszt udziału 80 zł. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Dodatkowe informacji na stronie www.drc2020.upjp2.edu.pl

 

 Z wyrazami szacunku
dr Anna Majdanik
w imieniu Komitetu Organizacyjnego DRC 2020
UPJP2 w Krakowie

POBIERZ ULOTKĘ

W imieniu Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów "Axis Mundi", działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwracam się z prośbą o przekazanie doktorantom i pracownikom naukowym Państwa Wydziału zaproszenia do udziału w naszej interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Szczegółowe informacje zamieszczam poniżej.

Z góry serdecznie dziękuję!
Z wyrazami szacunku,
Joanna Leszczyńska
Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów "Axis Mundi"
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

POBIERZ ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Zrównoważony rozwój w prowadzeniu działalności gospodarczej", która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2020 r. 

Wydarzenie organizowane jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Poznańskiego Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w załączonym dokumencie. 

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

 

Collegium Martineum, pok. 407
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
www.kongres.amu.edu.pl
kongres@amu.edu.pl

 

POBIERZ ZAPROSZENIE

Na prośbę Pani Dyrektor SDNS oraz Pani Agnieszki Gałeckiej-Golec - Kierownika Repozytorium UwB przesyłam zaproszenie na kilkugodzinne warsztaty z edycji Wikipedii w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji (1-7.03.2020), które planowane są w dniu 2.03.2020 r. 
Celem głównym jest edycja co najmniej dwóch artykułów na wybrany przez grupę (2-3 osoby) temat/tematy. W skład grupy mogą wejść zarówno studenci, doktoranci, jak i pracownicy naukowi.