Współpraca międzynarodowa

Belgrad

Uniwersytet w Belgradzie

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa, Wydział Chemii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: www.bg.ac.rs

Uniwersytet w Belgradzie uruchomił specjalną platformę do procesu rekrutacji "MobiOn", przez którą należy się logować: http://mobion.bg.ac.rs, po zakwalifikowaniu na wyjazd przez Komisję Kwalifikacyjną UwB.