Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca

 

Studia stacjonarne

pierwszego stopnia:

- chemia

- jakość i bezpieczeństwo środowiska

- biologia

- ekobiznes

- mikrobiologia

- fizyka

- międzynarodowe stosunki gospodarcze

drugiego stopnia:

- chemia

- chemia kryminalistyczna i sądowa

- fizyka

- biologia

- biologia z przygotowaniem pedagogicznym

- ekonomia

- międzynarodowe stosunki gospodarcze

- zarządzanie

Studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

- ekonomia

- praca socjalna

- administracja

- bezpieczeństwo i prawo

- kryminologia

- prawo i podatki w biznesie

- zarządzanie

jednolite magisterskie

- prawo

drugiego stopnia

- ekonomia

- praca socjalna

- administracja

- bezpieczeństwo i prawo

- doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

- kryminologia

- zarządzenie