Biuro Karier
Aktualności
 
Szanowni studenci - mieszkańcy Domu Studenta,

uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją Jego Magnificencja Rektor podjął decyzję
o zakazie przyjmowania i kwaterowania gości oraz osób z zewnątrz do odwołania.

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2020/2021 w systemie USOSweb


KLIKNIJ: Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021 (AKTUALIZACJA: 16.09.2020)


Terminy składania wniosku na rok akademicki 2020/2021:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie do 15 września 2020

 

______________________________________________________

 

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych. Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

______________________________________________________

 

 

Pliki do pobrania:


  Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta