Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 2, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 0, pozostało  2

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT): wykorzystano 0, pozostało  2

Przyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 0, pozostało  2