Współpraca międzynarodowa

Dostępne mobilności

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 2, pozostało 0

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 4, pozostało 0

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 2, pozostało 0

Przyjazdy pracowników  w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 2, pozostało 2