Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Dostępne mobilności

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 2, pozostało 0

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 4, pozostało 0

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 2, pozostało 0

Przyjazdy pracowników  w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 2, pozostało 2