Współpraca międzynarodowa

Dostępne mobilności

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 0, pozostało 1

Przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 0, pozostało 1