Współpraca międzynarodowa

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0 (z Wydziału Prawa UwB do College of Law MSU East Lansing)

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT): wykorzystano 0, pozostało 1 (z Wydziału Fizyki do IUPUI)

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 0, pozostało 2  (z College of Law do Wydziału Prawa UwB)

Przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 0, pozostało 1 (MSU do Instytutu Biologii)