Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Wysokość świadczeń przysługujących osobie wyjeżdżającej zostanie przyznana na podstawie odpowiednio uzupełnionego wniosku o skierowanie za granicę; wnioski nie kompletne będą odsyłane.