BHP

Przygotowanie danych w systemie USOS do wydruku kart obciążeń/sprawozdań dydaktycznych.

 


Instrukcja przygotowania obciązeń dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021